Bestyrelsen

Grundejerforeningen ORE STRAND

Sekretær:


Jesper Andreasen

Sandageren 25

4700 Næstved


Tlf. 20 84 78 60

Kasserer:

Gert Hansen

Søvej 18

4760 Vordingborg

Tlf. 24 25 63 59

Bestyrelsesmedlem:

Kirsten Nielsen

Havtornvej 8

4760 Vordingborg

Tlf. 20 93 63 07

Bestyrelsesmedlem:

Henning Petersen

Ørslevvej 265

4735 Mern

Tlf. 52 40 65 40

Formand:

Benny Mikkelsen

Kaprifolievej 5

4760 Vordingborg

Tlf. 40 45 22 44

Suppleant:
Tlf. 

Suppleant:
Tlf.