Bredbånd

Grundejerforeningen ORE STRAND

Der er nedsat en arbejdsgruppe af interessenter fra vores grundejerforening, som er gået sammen med de øvrige sommerhusgrundejerforeninger på Ore.

 

De er i kontakt med Fibia for at undersøge mulighederne for evt. at få lagt fibernet ind. I den forbindelse, skal vores grundejerforening have tilsagn fra de grundejere der er interesseret i at høre mere om dette, og derfor bliver der i disse dage arbejdet på at sende mails/breve ud til alle.

 

Her på siden, vil der løbende blive slået nyheder op, så alle har mulighed for at være en del af processen.

 

Spørgsmål vedr. bredbånd sendes på mail: bredbaand@orestrand.dk

 

D. 13/11-18:

 

Der er modtaget svar fra 98 grundejere, og heraf er der accept til videregivelse af oplysninger til Fibia fra 75 grundejere.

 

21 vil ikke have videregivet oplysninger, 2 er i tvivl og endelig har vi fået et brev retur.

 

Konklusionen er, at der er kommet svar fra 81% af grundejerforeningens medlemmer og heraf vil 76% (63% af samtlige medlemmer) høre mere om etablering af fibernet fra Fibia.

 

Arbejdsgruppen og bestyrelsen, ønsker at takke alle for deres svar - vi er meget glade for den høje svarprocent.

 

Det betyder at arbejdsgruppen arbejder videre mht evt. etablering af bredbånd i vores grundejerforening.

 

D. 15/1-19:

 

Arbedsgruppen, har et en henvendelse fra Vordingborg Antenneforening, med et godt tilbud på bredbånd m.m.

 

Tilbuddet er så godt, at Fibia pt er sat på pause, og inden længe vil alle grundejere modtage mere information, på enten mail eller brev.

 

Sammen med informationen kommer der også en invitation, til et informationsmøde d. 17. marts 2019 - kl. 10 i Hollænderhaven.

 

På mødet vil der være en repræsentant fra Vordingborg Antenneforenning til stede.

 

Sæt allerede nu X i kalenderen

 

Til orientering, kan man også måde Vordingborg Antenneeforening på Vordingborgmessen d. 16/2-17/2 2019 i VU-hallen